Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

“Ticaret Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Meksiko Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen. Müşavirliğimiz tarafından katılım sağlanan “Business Yucatan & Trade Opportunities” semineri kapsamında Yucatan Eyaleti’ndeki sağlık turizmi alanında gerçekleştirilebilecek yatının projeleri hakkında bilgi edinildıği belirtilmekte olup, Yucatan Eyaleti Kalkınma Ajansı yetkililerince firmalarımızın bilgi ve deneyimlerinden İstifade edilmek suretiyle ABD’li ve Kanadalı turistleri Meksika’da ağırlamaya yönelik fırmalarımız ile ortak projeler gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Yucatan Eyaleti Kalkınma Ajansı yetkililerinin iletişim bilgilerinin yanı sıra detaylı bilgi içeren tanıtım materyallerinin Ticaret Müşavirliğimizde mevcut olduğu ve talep edildiğinde ilgilenen kurum, kuruluş ve fırmalanmız ile paylaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu proje hakkında detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânlan/Ülke Duyurulan/Meksika” bölümünden ulaşılabilmektedir.

denilmektedir. “