Akıllı(Smart) Takograf Uygulamasına İlişkin Bilgilendirme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden tarafımıza intikal eden yazıda, 15 Haziran 2019 tarihi itibariyle AB üyesi ülkelerin, AB mecrası içerisinde yapacakları taşımacılıkta, AB mevzuatına (2016/799 ve 165/2014 AB Regülasyonları) göre, akıllı (smart) takograf uygulamasına geçmiş bulundukları ve bu tarih itibariyle AB üyesi ülkelerde tescil edilen araçlarda akıllı takograf şartı aranmaya başladığı, ancak bu uygulama sadece AB üyesi ülkelerin sınırları içerisinde tescil edilen araçları ilgilendirmekte olup AB üyesi olmayan, ülkemiz gibi, AETR’ye taraf ülkelerde tescil edilen araçlar için böyle bir zorunluluk şu an için bulunmadığı bildirilmiştir.

Bu itibarla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akıllı (smart) takograf ile ilgili olarak yapmış olduğu 4 Temmuz 2019 tarihli bilgilendirmeye istinaden, ülkemizden AB üyesi devletlere veya AB üyesi devletlerden ülkemize, ülkemiz nakliyecisi tarafından yapılacak uluslararası taşımacılık işlemlerinde kullanılan ve takograf kullanması gereken araçlarda akıllı takograf kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, ülkemizde tescil edilerek, AB üyesi veya AB üyesi olmayan herhangi bir AETR ülkesine taşımacılık yapmakta olan araçların akıllı takograf takma zorunluluğu yoktur.

Konu hakkındaki ulusal ve uluslararası mevzuat düzenlemeleri Odalar Birliği Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yakinen takip edilmekte olduğu, gelişmeler hakkında bilahare bilgi verileceği tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunarız.