Denizli Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

05/06/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in uygulanmasında tacirlerin karşılaştığı sorunların ve Yönetmelikteki değişiklik taleplerinin değerlendirilebilmesi ve sektöre yönelik Bakanlık çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla ilimizde bulunan tacirlerin karşılaştıkları sorunlarını 26.08.2019 Pazartesi gününe kadar [email protected] eposta adresine iletmeleri rica olunur.