Ticaret İl Müdürlüğü’nün 28.08.2019 tarih, 12424673-404.13-E-00047139506 sayılı alınan  yazılarında; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde satışa konu olan malın fiyatı, üretim yeri vb. bilgilerin yasal düzenleme ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tüketicilere sunulmasına ilişkin düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir.

Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda yönetmelikte etiket tanımı değiştirilmiş, dijital ve elektronik etiket kullanımı eklenmiş; perakende satışa sunulan malların birim ve satış fiyatlarının aynı boyut ve renkte yazılması zorunluluğu kaldırılmış; hizmet fiyat tarifelerinde ayırıcı özellik, satış fiyatı ve fiyat başlangıç tarihinin yeterli olacağı düzenlenmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmış; indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların aynı büyüklükte yazılması zorunluluğu kaldırıldığı bildirilmektedir.