Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinen alınan yazıda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım A.Ş. tarafından Türkiye’de mülteci nüfusunun yüksek olduğu illerde özel sektör için sunduğu hibe ve düşük faizli kredilere yönelik stratejilerini belirlemek amacıyla bir çalışma başlatıldığı bildirilmiştir.

Bu çalışma kapsamında, yüksek istihdam potansiyeli olan ve büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde mülteci ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdama erişimini desteklemek amacıyla; İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis, Konya, Mardin, Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Batman, Manisa, DENİZLİ, Tekirdağ ve Sakarya illerinde işverenlere yönelik https://anket.kalkinma.com.tr/tr/tobb-presurvey-1/ adresi üzerinden on soruluk kısa bir online anket uygulanacağı, söz konusu anketten elde edilen verilerin, TKYB tarafından 2019 yılı son çeğreğinde aktif hale getirilmek istenen HİBE(yatırım yapmak/işini geliştirmek isteyenlere verilecek ödenektir, geri ödemesi yoktur) ve UCUZ FON (piyasa koşullarında sağlanabilecek krediden daha düşük faiz oranıyla kredi) için önemli bir öngörü sağlamasının hedeflenmekte olduğu, bu çalışmanın yapılabilmesi için, Firmalarımızca yukarıda belirtilen link üzerinden doldurulması talep edilmektedir.