Güney Ege Kalkınma Ajansı(GEKA) Genel Sekreterliğinden alınan duyuru ve bilgilendirme yazısında;

Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olarak hayata geçirilen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı”nın ilk çağrı takviminin 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla açılmış olduğu, ön başvuruların 22 Kasım 2019 tarihine kadar https://www.hamle.gov.tr web sitesi üzerinden alınacağı, çağrıya ilişkin bilgilerin ilişikte yer aldığı,   

Mevcut çağrı döneminin sadece makine sektörüne yönelik olduğu, ilerleyen çağrı dönemlerinde kimya, eczacılık, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat, ulaşım araçları sektörlerinde de çağrı açılmasının planlandığı, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, Makine sektöründe Öncelikli Ürün Listesinde yer alan kodlardan birine sahip ürünlerin üretimini amaçlayan yatırım projeleri için, • Öncelikli Ürün Listesinde yer alan teknoloji alanlarından birine ürün ve/veya üretim teknolojisi olarak sahip ürünlerden birine yönelik yatırım projeleri için programa başvurabileceği belirtilmiştir.