İlgi: a) 27.11.2007 Tarih ve 24827 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında    

        Yönetmelik”.

        b) Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2019 Tarih ve 386 sayılı kararı ile kabul

        edilen “Denizli Büyükşehir Belediyesi Baca Temizleme ve Denetleme Yönetmeliği”  

Denizli Büyükşehir Belediyesi  İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan alınan  06.11.2019 tarih, 76798748-180.04-E.28651 sayılı yazılarında; İlgili yönetmelikler kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm binaların ısıtma ve pişirme sistemlerindeki baca, yağlı kanallar ve endüstriyel tip bacalarının periyodik temizliğinin  BACA TEMİZLEME YETKİSİNE SAHİP İŞLETMELER aracılığı ile yaptırılması, ayrıca bu konuda İtfaiye Dairesi Başkanlığı  ekipleri tarafından denetimlerin yapılacağı belirtilmektedir.