Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 06.11.2019 tarih, 12424673-251.99-E-000-19182012 sayılı yazılarında; ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla düzenlenen kooperatifler fuarının  üçüncüsü 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde, Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilecek olup Fuarın teması “Kooperatiflerin Küresel Ekonomideki Yeri” olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu fuar kapsamında; kooperatifler ve üst kuruluşları ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, zincir marketlerin ve önde gelen elektronik ticaret firmalarının yetkilileri ile tüm halkımızın buluşması, esnaf ve çiftçilerimizden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içindeki tüm aktörlerin bilinçlendirilmesi ve ortak iş yapabilme kültürünün artırılarak kooperatifçiliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, kooperatiflerimizin ürettiği ürün ve hizmetlerin yurt dışındaki kooperatiflere tanıtımı ve talep eden tüketicilere ulaştırılması amaçları doğrultusunda, kooperatiflerimiz ile organizasyona davet edilecek yabancı kooperatiflerin temsilcilerinin fuar çatısı altında bir araya getirilmesiyle olumlu ekonomik ve sosyal etkiler meydana getirecek bir birliktelik ortamı oluşturulabilecektir.

Ayrıca fuar kapsamında; dünyada kooperatifçiliğin geldiği nokta, kooperatiflerin ekonomimiz için önemi ve ülke kooperatifçilik politikamızda gelecek hedeflerimizin gündeme taşınacağı paneller ile eğitimler düzenlenecek olup, fuar süresince çocuklara ve kaybolmaya yüz tutan geleneksel meslek kollarına ilişkin gösteriler gerçekleşecektir. Yine, kriterler çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler ile belirlenen başarılı kooperatiflerimiz ile Türkiye genelinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenecek olan kooperatifçilik temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri de takdim edilecektir. Söz konusu fuara katılımın kentimiz için ayrılan tarihin 5 Aralık 2019 olarak  belirlendiği ifade edilmektedir.