4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu(KTK) ve KTY çerçevesinde, U-ETDS sistemine ve sayısal takograf ünitelerindeki verileri göndermelerine ilişki, ilgili firmaların, gerekli altyapıyı hazırlayarak uyum sağlamaları ile gerekli bilişim altyapısının tamamlanması ve uygulamada yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen, 30.06.2020 tarihine kadar KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesi uygulanmayacaktır.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunarız.