T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

Bilindiği üzere 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici Madde 16 ile yapılan düzenlemede 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce yapılacak olan inceleme ve değerlendirmelere esas olmak üzere bu madde kapsamında odanıza kayıtlı işletmeler tarafından fabrika, imalathane vb. yapılar için alınmış olan Yapı Kayıt Belgelerinin birer örneğinin ve başvuruya ilişkin çıktı örneğinin 31.01.2020 Cuma gününe kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze gönderilmesinin ve bir örneğinin ise aynı sürede [email protected] elektronik posta adresine gönderilmesi istenmektedir. Denilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.