Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan  16.01.2020 tarih, 12424673-622.03-E-00051427852 sayılı yazılarında; 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddelerinin ikinci fıkralarında, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartının aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlayan alanları ekte sunulmuştur.