Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 30.01.2020 tarih, 34221550-010.07.02-1047 sayılı yazılarında; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının destekleri ve Sayın Bakanımız Fatih DÖNMEZ’in teşrifleriyle, 10 Şubat 2020 tarihinde, “Crown Plaza – İstanbul Asia’da “Petrol Endüstrisinde Miili Teknolojiler (PEMT 20)” Toplantısına ilişkin bilgi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.