Kurumumuzca, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yemek Şirketleri ve kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana eti satışı yapılacaktır. Söz konusu Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana Eti satışı aşağıda belirtilen fiyat ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana Eti satış fiyatımız peşin olarak 29,00 TL/Kg + KDV olup, Kredi Kartı ile tek çekim 30,00 TL/Kg + KDV, 30 gün vadeli ödemelerde ise 30,00 TL/Kg.+ KDV. fiyatla ve mal bedeli tutarının en az %10 fazlası kadar Banka Teminat Mektubunun ilgili Kombina Müdürlüğüne tevdi edilmesi ile gerçekleştirilecektir. (Mal bedeli Kombina Müdürlüğünün belirleyeceği hesap numarasına yatırılacaktır.) Denilmektedir.

Firmalar talep formunu (ek-1) ve kapasite raporu, faaliyet belgeleri, iletişim bilgilerini Müdürlüğümüze faks, e-posta( [email protected]) veya elden teslim edebilir.

Ek-1 Formu ekte sunulmuştur.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.