Denizli Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan 12.02.2020 tarih, 13795583-300-E.1364130 sayılı yazılarında; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre; Ölçü ve Ölçü Aletlerini 2 (iki) yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi, her yıl Ocak ayının başında başlayıp Şubat ayını son günü mesai bitiminde sona ereceği belirtilmektedir.