Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 21.02.2020 tarih, 1786 sayılı yazılarında; Türkiye Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe desteği sağlayan Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi kapsamında KOBİ’lere özel olarak tasarlanan Hızlandırıcı (Accelerator) Programı başvurulara açıldığı belirtilmektedir.

Program kapsamında KOBİ’ler tarafından hazırlanan projelere 2.5 milyon Avro’ya kadar hibe verilmekte; ayrıca 15 milyon Avro’ya kadar girişim sermayesi alma imkanı da sağlanabilmektedir. Destek oranı hibe seçeneği için proje bütçesinin %70’idir. Konu hakkında detaylı bilgi ile irtibat noktaları TÜBİTAK tarafından hazırlanan ekteki bilgi notunda yer almaktadır.