Koronavirüs(Covid-19) isimli hastalığa karşı işyerlerinde alınması gereken önlemler ile ilgili olarak, üyelerimize duyurulmak üzere, TOBB tarafından 17.03.2020 tarih, 2883 sayılı yazı ekinde Odamıza gönderilen Rapor Kitapçığı ilişikte yer almaktadır.