Sayın Üyemiz, 

18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan; Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak İçin hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi içerisinde yer alan ve iş dünyamızı ilgilendiren hususlar aşağıda yer almaktadır. 

Bilginize sunarız. 

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ

iş Dünyamızı İlgilendiren Hususlar

•             Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek- içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenmektedir.

•             Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacaktır.

•             Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmektedir.

•             Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır.

•             Kredi Garanti Fonu’na sağlanan destek 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacaktır. Bu kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.

•             İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.

•             Koronavirüs etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi siciline ‘mücbir sebep’ notu düşülecektir.

•             Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecektir.

•             Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır.

•             Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacaktır.

•             Asgari ücret desteği devam edecektir.

•             İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecektir.