Ticaret Bakanlığının 13.03.2020 tarihli ve 53188695 sayılı yazılarına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 3.03.2020 tarih, 2811 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda fuar takviminde 16 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yer alan fuarların 1 Mayıs sonrası döneme ertelendiği bildirilmiştir. 

Fuar düzenleyicilerinin alınan bu karara uymaları gerekmekte olup, bilgi ve gereği rica olunur.