Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı’na gönderilen bir yazıda, 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği’nin 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı açıklanmış olup, söz konusu Tüzük’te yer alan kurallara göre 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ek-1 de güncellenmiş Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep Fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında, “Sağlık Sertifikası” yerine “Model Sertifika” düzenlenmesine başlanmış olduğu kaydedilerek, Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde “Sağlık Sertifikası” yerine Ek-2’de yer alan “Model Sertifika” ile Ek-3’te yer alan “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” varlığının kontrol edilecek şekilde yeniden düzenlenmesinin talep edildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Ek-l’deki listede yer alan eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Ek-3’te yer alan “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” ile birlikte “Sağlık Sertifikası” yerine Ek-2’de bir örneği gönderilen “Model Sertifıka”nın aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel bir düzenleme yapıldığı vurgulanmıştır.