Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebilmesi ve buna ilişkin İlanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanabilmesi hususları ilgi (a) yazımızla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne iletilmek suretiyle görüşleri talep edilmiştir.

Konuya ilişkin uygun görüşü ve alınacak tedbirleri ihtiva eden Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısı ekte iletilmektedir.

Ayrıca, “Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu” ilan örneğine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesinden (www.ticaretsicil.gov.tr) erişilebilmektedir. denilmektedir