Birliğimiz depolarında mevcut stoklarımızla sınırlı takriben 108.000 Kg.( 108 Ton) 2019 yılı mahsulü natürel tiftik, 40.000 Kg.( 40Ton) ’luk partiler halinde zincirleme olarak açık artırma yolu ile seanslar halinde satışa sunulacaktır.

Açık artırma 07 NİSAN 2020 tarihinde Salı günü saat 11.00’de Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Borsasında yapılacaktır

Satış gerçekleşmediği takdirde veya kalan miktar için ihale, 21 NİSAN 2020, 05 MAYIS 2020 tarihlerinde Sah günü, 20 MAYIS 2020 tarihinde Çarşamba günü aynı saat ve aynı adreste tekrarlanacaktır. Tekrarlama günleri için ayrıca mektup gönderilmeyecek olup, miktar ve diğer değişiklikler Tiftikbirlik web sayfasından duyurulacaktır.

İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatlarına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Malî ve İdarî İşler Müdürlüğüne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

Satış şartnamesi ve diğer konularda daha fazla bilgi almak isteyen müşterilerimiz Birliğimiz Ticaret ve İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçebilirler. denilmektedir.