Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

“Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)”, 07/03/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.