İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.03.2020 tarih ve 34221550-045.02-3324 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, İçişleri Bakanlığı’nın 24.3.2020 tarihli Ek Genelgesi uyarınca, marketlerle ilgili alınması gereken yeni tedbirlerin kapsamının netleşmesi için bir süredir değerlendirmeler ve görüşmeler sürdürülmektedir. Bu değerlendirme ve görüşmeler neticesinde 26.03.2020 tarihli açıklamanın yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Toplum sağlığını koruma amaçlı bu hassasiyet karşısında, tacir veya esnaf sıfatına sahip olsun veya olmasın, “mahalle bakkalı” olarak tabir edilen işletmeler dışındaki tüm market işletmelerinin, Bakanlığın Genelgesi kapsamında olması gerektiği sonucuna varılmıştır.