Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, ilk olarak Çin’in Wuhan şehrinde görülen Koronavirüs (COVID – 19),tüm dünyada küresel bir tehdit durumuna gelmiş olması endişeye neden olmuş ve tüm dünyayı etkileyen bu virüse karşı ülkemiz genelinde de koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bahse konu Koronavirüsün (COVID – 19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat 23:59’dan başlamak üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesi ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.