Sayın Üyemiz,

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazeteye ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

Üyelerimizin bilgisine sunulur.