Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan 16.04.2020 tarihli yazıda, Türkiye olarak 1991 yılından beri üyesi bulunduğumuz Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği ve bu değerlendirme kapsamında ülkemizin ilk FATF değerlendirmesinin raporlamasının Şubat 2021 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.

FATF değerlendirmesi neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin/şirketlerin Ek’te sunulan soru setini doldurması gerekmektedir.

Bu kapsamda 5549 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge Verme” başlıklı 7. maddesi uyarınca, söz konusu soru setinin doldurularak en geç 10 Mayıs 2020 tarihine kadar [email protected] ve [email protected] adreslerine ulaştırılması gerekmektedir denilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.