Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yazısına atıfla, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde sektörden gelen talepler ve günü değişen koşullarına göre değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir.

Bu değişiklikler arasında eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular ile ilgili olarak;

  1. Söz konusu yönetmelik kapsamında halihazırda geçerli olan yetki belgesi sahiplerine ilk belge yenilemelerinde ilave 6 ay süre verilmiştir.
  • R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü(TİO) yetki belgesiyle değiştirilmesi sağlanmıştır.
  • Tehlikeli madde taşımalarında C1 ve K2 yetki belgesi sahiplerinin de UETDS sistemi üzerinden ön bildirim yapması zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200623-1.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.