Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.07.2020 tarih, 34221550-310.99-6434 sayılı yazılarında; Sanayi Sicil Belge Sisteminde yapılan güncelleme çalışmalarının neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e- belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerini belirtilmektedir.

İlgi yazının bir örneği ektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.