Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 10.08.2020 tarih, 6767 sayılı yazılarına istinaden;

Türk Standardları Enstütüsü’nden gelen yazılar kapsamında;

Grup Adı: Teknik Kurul

  •  TSE EN 12697-1 Bitümlü karı şunlar-Sıcak asfalt karışımları için deney yöntemleri
  •  Bölüm l :Çözünür bağlayıcı içeriği
  •  TS ISO 7181 Hidrolik akışkan gücü-Silindirler-Piston ve piston kol tarafı efektif alanı oranları
  •  TS ISO 6406 Gaz tüpleri – Dikişsiz çelik gaz tüpleri – Periyodik muayene ve deneyler

Grup Adı: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi

  •  TS EN 1802 Gaz tüpleri – Taşınabilir – Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney

Grup Adı: TK22: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi

  •  TS ISO 6406 Gaz tüpleri – Dikişsiz çelik gaz tüpleri – Periyodik muayene ve deneyler

Grup Adı: Sağlık İhtisas Grubu

  •  TSE K 142 Kolloidal gümüş esanslı dezenfektan

Türk standardlarının yürürlükten kaldırıldığını bildirilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.