Ticaret Bakanlığının 09.09.2020 tarihli ve 00057244353 yazılarına atfen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 11.09.2020 tarih, 34221550-720-7806 sayılı yazıda;

Ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan ve iç onay süreci her iki ülke tarafından tamamlanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması’nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği ve söz konusu anlaşma ile ülkemizin başlıca ihraç ürünlerinde Latin Amerika pazarına giriş imkânlarının artırılması, ihraç ürünleri gamının genişletilmesi, ülkemiz imalat sanayinin mevcut ve potansiyel hammadde ihtiyacı için bölgenin zengin kaynaklarına gelişmiş tercihli erişimin sağlanmasının hedeflendiğinin belirtildiği,

Anlaşma’ya göre, ikili ticaretin hemen hemen tamamında liberasyona gidilmiş olduğu, Venezuela’nın, tarife satırlarının %91,7’sinde gümrük vergilerini en geç 7 yılda sıfırlayacağı, ülkemiz ise tarife satırlarının %91,9’unda gümrük vergilerini yine 7 yıllık bir takvim ile sıfırlayacağı, %2’sinde ise kısmi vergi indirimi yapacağı,  Venezuela’nın, birçok serbest ticaret anlaşmamızın ötesinde tavuk, süt tozu, peynir altı suyu, kuru meyveler, bitkisel yağlar, şekerleme, un, makama, domates salçaları gibi önemli ihraç potansiyeli yüksek tarım ve gıda ürünlerimizde ülkemize taviz tanıdığı belirtilmiş,

Öte yandan, ABD tarafından Venezuela’ya 8 Mart 2015 tarihli ve 13692 sayılı ABD Başkanlık Kararnamesi ile yaptırımlar başlatıldığı, müteakiben 2017-2019 döneminde çıkarılan muhtelif Başkanlık Kararnameleri ile yaptırımların kapsamının kişi, kurum ve ürün bazında genişletilmiş olduğu,  bu çerçevede, ABD yaptırımlarının deniz aşırı olarak uygulandığı bilindiğinden ilgili firmalarımızın muhataplarını iyi araştırmalarında, ihraç ettikleri ürünlerin statüsünü bilerek ithalatçılarla temasa geçmelerinde ve bu konulara aşina bankalarla çalışmalarında yarar görüldüğü belirtilmiş olup, bu konuda üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmiştir.