Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan  sayılı 20575802-145.01-E.13767 yazılarında;

Bilindiği üzere atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına,

rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımın sağlanmasına ve bertaraf edilmesine

ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal

kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21/12/2019 tarihli ve

30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile

belirlenmiştir.

Bakanlığımızın ilgi (a) ve (b) yazılarında; söz konusu Yönetmeliğin “Atık yağ

üreticisinin yükümlülükleri” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrası ile “Motor yağı değişimi

yapılan işletmeler” başlıklı geçici 2’nci maddesinin birinci fırkası gereği, motor yağı değişimi

yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler,

madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin

1/1/2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve

Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına (Entegre Çevre Bilgi Sistemi / Atık Yönetimi

Uygulamasına motoryağı değişim noktalan ile ilgili Motor Yağı Değişim Noktası

‘MoYDeN’ Uygulaması) kayıt olması gerektiği bildirilmiştir.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi ücretsiz olarak düzenlenecektir. Söz konusu

kurumlar/işletmeler tarafından motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçların bilgileri Entegre

Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirilecek olup motor yağı değişim bilgilerini içeren

dokümanın fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılmasını sağlayacak donanımların

(bilgisayar, internet bağlantısı gibi) kurumlarda/işletmelerde bulunması gerekmektedir.

Bu çerçevede, ilimizdeki motor yağı değişimi yapan; akaryakıt istasyonları,

tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren

işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin yukarıda belirtilen hususlara

titizlikle uyması gerekmekte olup, bu yazımızın yükümlülüğü bulunan tüm

kurum/kuruluş/işletmelere bildirilmesinin sağlanması hususunda;

Daha önce sisteme kavdı olmayan işyerlerinin öncelikle sisteme kavıt olmaları gerekmektedir. Bunun İçin İzlenmesi gereken adımlar aşağıdadır.

YENİ FİRMA KAYDI OLUŞTURMA

1.            Yetkili kişi, ecbs.cevre.gov.tr den vatandaş girişi kısmından kendi e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapar.

2.            Hesap kısmından yeni hesap oluştur sekmesini tıklayıp firma bilgileri girilir.

3.            Firma bilgileri eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Başvuru formunun çıktısı evrak kayıta teslim edilir. Başvuru Evrak Kayıta teslim edildikten sonra 1-2 iş günü içerisinde Müdürlük tarafından onaylanır.

4.            Müdürlüğün firmayı onaylamasının ardından tesis yetkilisi tarafından e-devlet şifresi İle EÇBS’ye giriş işlemi yapılabilir.

5.            Ardından firmanın tesis olarak eklenmesi gereklidir.

Tesis ekleme işlemleri adımları:

TESİS EKLEME

1. Hesap –> Firmanın ismi –> Hesabımı Tesis Olarak Kaydet ya da Yeni tesis ekle butonu tıklanarak tesis kaydınız tamamlanır. (Firmanızın tek olması durumunda hesabımı tesis olarak kaydet butonu tıklanmalıdır. Birden fazla tesisi olan firmalar yeni tesis ekle butonundan işlemlerini yapmalıdır.)

Ardından uygulama ekleme adımına geçilir.

UYGULAMA EKLEME:

1.            e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır.

2.            Tesis listesinden tesisinizin üzerine tıklanır ve uygulama listesi tıklanarak “Atık Yönetim Uygulaması” eklenir ve uygulamaya git tıklanır. Atık Yönetim Uygulamasına gidildiğinde MoYDeN modülüne tıklanıp uygulamada istenilen bilgiler doldurulur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yetki Belgesi: Yetkilinin kurum/İşletme/İşyeri çalışanı olduğuna dair yüklenecek herhangi bir belgedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://denizli.csb.gov.tr/sifir-atik-atik-bevanlari-i-91440 linkini tıklayarak tesis ekleme, uygulama ekleme vb. yardım videolarına ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.