Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 18.09.2020 tarih, 34221550-100-8049 sayılı yazılarında;

Kumlu Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliğince 13.09.2020 (Pazar) günü saat 11:00’den itibaren Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğünün görev alanının da dahil olduğu kara hudut kapısında yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle belirtilen gün ve saatten itibaren anılan Gümrük Müdürlüğünce gümrük hizmeti verilemeyecek ve alt yapı çalışmalarının bitimine müteakip ayrıca bilgi verilecek olup, olası mağduriyetlerin önlenmesi açısından anılan Müdürlüğe yönelik araç-eşya sevklerinde belirtilen durumun göz önünde bulundurulması belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.