Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Odesa Ticaret Ataşeliğinden alınan bilgilere atıfla, doğrudan yabancı yatırımı
çekmek ve mevcut yatırımcıların Ukrayna’daki işlerini genişletmelerine yardımcı olmak amacıyla 2016
yılında kurulmuş olan ve Ukrayna Hükümeti’nin yatırım teşvik ofisi olarak görev yapan UkraineInvest
tarafından 2020 yılı Eylül ayında “UkraineInvest Guide 2020” yatırım rehberin yayınlandığı
bildirilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu rehberin; tarım, enerji, ağır makine, tekstil, bilgi iletişim teknolojileri,
gayrimenkul mülkleri (özelleştirme), bölgesel altyapı yatırımları, lojistik, imalat, sağlık hizmetleri ve
ilaç, madencilik endüstrisi, sanayi parkları, atık yönetimi gibi Ukrayna ekonomisinin çeşitli
sektörlerindeki yatırım potansiyelini bölgesel nitelikte ve proje özelinde ortaya koyarak yabancı
yatırımcı arayışında olduğunun görüldüğü ifade edilmektedir. Özellikle, ülkemizde hâlihazırda yer alan
ihracat ağını genişletmek isteyen ve/veya üretici/yatırımcı firmalarımız için rehber kapsamındaki proje
detaylarının incelenerek Ukrayna’daki özelleştirme ve kamu özel işbirliği ortaklıklarından pay
alınabilmesi ve Türk sermayesinin artırılabilmesi açısından önem arz ettiği bildirilmektedir.
“UkraineInvest Guide 2020” rehberine https://ukraineinvest.gov.ua/guide/ adresinden ulaşılması
mümkün bulunmaktadır.