Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda 20 Ekim 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında
Mısır’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşemiz; 22 Ekim 2020 Perşembe günü 14.30-
16.00 saatleri arasında Tunus’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve bu ülkelerde iş yapmakta olan
iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantıları gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Söz konusu etkinliğin programı ve kayıt linki ekte yer almaktadır.