Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,

Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO Toplantısı’nın Ticaret Bakanımız Ruhsar
Pekcan ile Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie
Wilmes eşbaşkanlıklarında video konferans yöntemiyle 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirileceği
belirtilerek, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep
edilmektedir.
Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, toplantı hazırlıklarında kullanılmak üzere, Belçika
ile mal ve hizmet ticaretinde karşılaşılan problemler, pazara giriş engelleri, çözüm önerileri, ticaretin
kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler, ülkemizdeki yatırım imkânları, yatırım projeleri ve Belçika’da
yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunlar gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 04 Kasım 2020 Çarşamba
günü saat 14:00’a kadar Odamız [email protected] eposta adresine iletilmesi hususu bilgilerinize sunulur.