Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,

10-16 Kasım 2020 tarihlerinde 35. Endonezya Sanal Ticaret Fuarı’nın (Trade Expo
Indonesia Virtual Exhibition – TEI-VE) düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan fuar kapsamında
dijital platformda nitelikli sanal ikili görüşmelerinin ve Ticaret, Turizm ve Yatırım Forumu’nun
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu etkinlik hakkında detaylı bilgilere http://www.tradexpoindonesia.com/
internet sayfasından ulaşılabilmekte olup, konu ile ilgili Endonezya Ankara Büyükelçiliği ile (Mr. Eric
Nababan, Ticaret Ataşesi, E-posta: [email protected]) temas kurulması ayrıca mümkündür.