Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize iletmiş olduğu 30.09.2020 tarih ve 13785820 sayılı Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu yazıda daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da mesleki eğitim merkezlerine başvuru yaparak diploma sahibi olabilecekleri belirtilmiş olup ilgililerin bilgisine sunulur.