17.11.2020 tarihli  31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Oda aidat borçlarının da yapılandırılmak suretiyle taksitlendirilerek ödenmesi imkanı getirilmiştir.

Yapılandırmaya giren aidat borç asıllarına ait faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurularınızı;

Ödemelerinizi;

Yapılandırmaya konu aidat borcunun asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla,

Odamızdan,

  • Nakit Ödeme (Tek seferde aidat borç asıllarının tamamı),
  • Kredi Kartı Tek Çekim (Tek seferde aidat borç asıllarının tamamı),
  • Kredi Kartı 6 Eşit Taksit (aidat borç asıllarının tamamı), (Maximum, World, Axess, Bonus Özellikli Kartlar) şeklinde yapılabilmektedir.
  • 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 28 Şubat 2021 olup, kalan beş taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

(Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.)

https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden

yapabilirsiniz.

Odamızın aşağıda bulunan banka hesabının açıklama kısmında Oda Sicil Numarası belirtilerek havale veya eft ile aidatlarınızı ödeyebilirsiniz.

Akbank Denizli Şubesi
TR67 0004 6000 1288 8000 0011 47
Ziraat Bankası Denizli Şubesi
TR67 0001 0000 8437 1029 6950 01