Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yayımlanan bir yazıda, yük taşımacılığı C2, C3, K1, L1, L2, M1, M2, N1, N2, T1 ve T2 yetki belgesi sahiplerinin U-ETDS’ ye veri gönderme zorunluluğu ile ilgili olarak yapılacak denetimlerin 01.07.2021 tarihinden sonra başlanmasına karar verildiği bilgisine ulaşılmıştır. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri için ise mevcut denetim uygulamaları devam etmektedir.

Bilindiği üzere, tehlikeli madde taşıyanlar hariç olmak üzere K1 yetki Belgesi gerçek kişilerde 21.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, veri göndermeme nedeniyle uygulanacak yaptırımlar, 01.01.2022 tarihine kadar ertelenmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.