Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 

Bilgileri olduğu üzere 2020 yılının ikinci yarısından itibaren basında yer almaya başlayan haberlerde, Suudi Arabistan’ın Türk menşeli ürünlerin ithalatının durdurulmasına yönelik bir takım tarife dışı engellemelere başvurduğu bilgisi gündeme gelmiştir. Konu hakkında Odalarımız/Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmalarımızdan da yazılı/şifahi bildirimler Birliğimize ulaşmıştır.

Söz konusu haber/bildirimlerin değerlendirilmesinin akabinde, ilgili uygulamaların münferit veya sistematik bir engelleme niteliğinde olup olmadığının anlaşılması ve ihracatçı şirket/işletmelerimizin uygulamalardan kaynaklı yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini teminen, Birliğimizce Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na muhtelif tarihlerde konu hakkında başvuruda bulunulmuştur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yapılan başvurulara istinaden Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazının bir örneği aşağıda sunulmaktadır.