Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan ilgi yazıda; Okul Gıdası Hakkında Tebliğ uyarınca, Okul Gıdası Onay Prosedürü hazırlandığı bildirilerek, söz konusu Prosedürün üyelerimize duyurulması talep edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan söz konusu Okul Gıdası Onay Prosedürü ekte aşağıda verilmiştir.