Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 2020 yılının ikinci yarısından itibaren basında yer almaya başlayan haberlerde, Suudi Arabistan’ın Türk menşeli ürünlerin ithalatının durdurulmasına yönelik bir takım tarife dışı engellemelere başvurduğu bilgisinin gündeme geldiği iletilmiştir.

Konu hakkında Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmalardan da yazılı/şifahi bildirimlerin değerlendirilmesinin akabinde, ilgili uygulamaların münferit veya sistematik bir engelleme niteliğinde olup olmadığının anlaşılması ve ihracatçı şirket/işletmelerin uygulamalardan kaynaklı yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini teminen, TOBB tarafından Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na muhtelif tarihlerde konu hakkında başvuruda bulunulduğu ifade edilmiştir.

Bahse konu başvurulara istinaden Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazının bir örneği yazımız ekinde yer almaktadır.