Odesa Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıya atfen, Ukrayna’da kademeli olarak ilaç ve tıbbi
cihazların devlet bütçesinden merkezi olarak tedarik edilmesini sağlamakla görevli bir Devlet Teşebbüsü olan
Ukrayna Tıbbi Tedarik Şirketi’ nin “2021’de Sağlık Hizmetlerinde Kamu Alımları Prosedürlerinin
Organizasyonu ve Yürütülmesi” konulu toplantı davetinin ilgilenen Türk firmalarımıza dağıtılmak üzere
Ataşeliğimize iletildiği ifade edilmiştir.


Bu konuda bilgilendirme yapmak amacıyla, 25 Mart 2021 Perşembe günü 09.30-13.15 saatleri arasında
COVID-19 salgını ile bağlantılı kısıtlamalar nedeniyle etkinliğin çevrimdışı ve çevrimiçi olmak üzere
bilgilendirme etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir. Bahse konu etkinliğğe katılmak isteyenlerin 23
Mart 2021 tarihine kadar aşağıdaki adresit bulunan formu doldurması gerekmektedir. Davetiyenin tam metni
ve gündem, ekte sunulmuştur.