Çankaya Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

Belediye mülkiyetinde bulunan aşağıda bulanan ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.