Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında, Lyon Ticaret Ateşeliği’nden alınan yazıya atfen, Ataşeliğimize
ulaşan ve aralarında oldukça büyük ölçeklilerin de bulunduğu Türk firmalarından, Fransa’ya ihracat yaparken
dolandırıldıkları yönünden şikayetler geldiği belirtilmektedir.


Söz konusu dolandırma işleminin genel olarak; e-posta üzerinden kendilerini pazarda tanınmış veya
sektöründe başarılı, bir firmanın dış ticaret temsilcisi olarak gösteren kişilerin firmalarımızla irtibata geçtiği,
söz konusu kişilerin firmalarımızla irtibata geçerken, belirtilen firmanın uzantısına sahip bir e-posta adresi
kullandığı, daha sonra gerek e-posta yoluyla gerekse de telefonla, firmalarımızla pazarlık yaptığı ve alım için
anlaşmaya vardığı, Türk firmalarının ürünleri gönderdiğinde kendilerinin teslim aldığı ve teslim fişine söz
konusu Fransız firmasının mührünü dahi bastığı, ürünleri teslim alan kişiler ile daha sonra irtibata
geçilemediği ve satışın bedelinin hiçbir zaman firmalarımıza ödenmediği şeklinde yapıldığı belirtilmiştir.


Yazıda devamla, firmalarımızın sadece kendileriyle irtibata geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin
Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının olmasına veya yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız
firmasının mührünün kullanılmasına güvenmemeleri; firmalarımızın, belirtilen Fransız firmasının genel
merkezini arayarak kendilerine ulaşan ve ürün almak isteyen kişilerin çalışanları olup olmadıklarını kontrol
etmelerinin de önemli olduğu ifade edilmektedir.