Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Türkiye ile Libya arasında 13.08.2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı’na (MoU) ilişkin ilgi yazılarımız
daha önce iletilmiştir.


Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgi (i)’de kayıtlı yazıda, Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı’na
iletilen; ilgili MoU’da öngörülen takvim planı çerçevesinde firmalarımızın Libyalı işveren idarelere başvuru
yapmalarına karşın, başvurularına istenen düzeyde dönüş alınamadığı hususunun Trablus Büyükelçiliğimizce
Libya Planlama Bakanı nezdinde dile getirildiği bildirilmektedir. Buna ilave olarak, hem firmalarımızın
başvuru süreçlerinde karşılaştıkları sorunları bir kez daha dile getirmek hem de firma-işveren görüşme
sürecini hızlandırmak amacıyla, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan imzalı bir mektubun Libya Planlama
Bakanına 2021 yılı Mart ayı içerisinde iletildiği belirtilmektedir.


Yazıda devamla, ilgili firmalarımızın belirlenmiş olan MoU takvimi çerçevesinde, kesin hesap bildirimleri
(final account claims) için Libyalı işveren idarelere başvurmalarına yönelik olarak öngörülen sürenin 24 Mart
2021
tarihinde dolacağı hususu ifade edilmektedir.


Bu çerçevede, Libyalı idareler ile görüşmek için yazılı bildirim yapmış veya yapmamış tüm
firmalarımızın Libya makamlarına ve ilgili Libya idarelerine kesin hesap bildirimleri için yazılı olarak
başvurmaları söz konusu MoU kapsamında mümkün bulunmakta olup
, firmalarımızın bahse konu MoU
kapsamında sağlanan olanaklardan en üst seviyede faydalanabilmeleri için bu imkânı kullanmalarının yüksek
önem arz ettiği değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, 2020 yılı Ekim ayından bu yana bu ülkede devam eden siyasi süreç kapsamında Libya’yı
2021 yılsonunda seçime götürmek amacıyla geçici olarak kurulan “Ulusal Birlik Hükümeti” 16.03.2021
tarihinde göreve başlamıştır.

Libya’daki yeni hükümetin ve yeni sürecin, yetkili idarelerin ülkenin daha büyük bir bölümünü kapsayacak
şekilde hareket etmesine imkân sağlayabileceği düşünülmekte olup, firmalarımızın ilgili işveren idarelerle
irtibat ve görüşmelerini devam ettirmeleri de ayrıca önem arz etmektedir.