Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, 30 Mart 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında
Hollanda’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş
insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı “E-Ticaret Sektörü” konulu; 1 Nisan
2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında ise Kuveyt’te görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz
ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı
“Finansal Teknolojiler” konulu sektörel e-sohbet toplantıları gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Toplantıların programları ve toplantılara katılmak için gerekli linkler aşağıda sunulmuştur.