Denizli Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden alınan yazıda; Sanayi Sicil Belgesine sahip olan işletmelerin Sanayi Sicil Bilgi Sistemindeki yetkili kişi değiştirme ve Yıllık İşletme Cetveli doldurma işlemleri ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmuştur.