Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan  25.05.2021 tarih, 4934 sayılı yazılarında; Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından: COSME Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni altında turizme yönelik faaliyetlere yönelik olarak Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu Yarışması düzenlenmektedir. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen, Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu Yarışmasına nüfusu 25.000-100.000 arasında bulunan destinasyonlar için, destinasyonu yasal olarak temsil etme yetkisine sahip temsilciler tarafından başvuru yapılabileceği belirtilmektedir.

İlgi yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.