Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Moskova Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu’nda COVID-19
pandemisinde üçüncü dalga sürecinde 28 Haziran 2021 tarihinde günlük vaka sayısında 20.616 seviyesine
ulaşıldığı, Moskova şehrinde ise özellikle Haziran ayının ortalarına doğru 9 bin seviyesinin aşılmasını
müteakip muhtelif karantina tedbirlerinin tekrar uygulamaya geçirilmeye başlandığı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Moskova’da COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında; 28 Haziran 2021 tarihinden
itibaren kafe ve restoranlara sadece aşılanmış, son 6 ayda hastalığı geçirmiş veya son 3 günde yapılan PCR
testi negatif çıkanların alınması yönünde bir düzenlemeye gidildiği, (Girişlerde QR kod talep edilmektedir)
söz konusu uygulamanın, kafe ve restoranların veranda benzeri dış bölümleri için 12 Temmuz’da yürürlüğe
konulmasının öngörüldüğü, ayrıca, otelde ikamet edenlerin de, otel yerleşkesindeki mevcut restoran ve
kafelerde (dışarıdan girişlere yönelik kısıtlama mevcut değilse) yine ‘QR’ kod uygulamasına tabi tutulduğu,
karantina tedbirinin Moskova’da (turistler de dahil olmak üzere) titizlikle uygulanmakta olduğu ve ‘QR’ kod
teminine yönelik ilgili resmi internet sunucusunda ise üçüncü ülke vatandaşlarına (Rusya’da çalışma iznine
sahip olanlar hariç) matuf bir hizmet verilmediğinin müşahede edildiği ifade edilmektedir.